قیمت روز سنگ آمیتیست

قیمت های به صورت هفتگی از بازارهای سنگ فروشان شهرهای مختف سراسر کشور استعلام می شود . به دلیل اینکه قیمت سنگ ها مشخص نیست لزوما قیمت قطعی نمی باشد و باید شخصا توسط خودتان استعلام گردد.

قیمت روز انواع سنگ آمیتیست در بازار

آخرین بروزرسانی 1397/12/19
راف دکوری برزیلبازار تهران
گرمی 850 تومان
بازار اصفهان
گرمی 1000 تومان
بازار مشهد
گرمی 700 تومان
بازار نیشابور
گرمی 900 تومان
راف تامبل برزیلبازار تهران
گرمی 1500 تومان
بازار اصفهان
گرمی 1600 تومان
بازار مشهد
گرمی 1500 تومان
بازار نیشابور
موجود نیست
نگین تراش خورده برزیلبازار تهران
گرمی 9500 تومان به بالا
بازار اصفهان
گرمی 8000 تومان به بالا
بازار مشهد
گرمی 9700 تومان به بالا
بازار نیشابور
گرمی 8500 تومان به بالا
راف دکوری اروگوئهبازار تهران
گرمی 1100 تومان
بازار اصفهان
گرمی 1۳90 تومان
بازار مشهد
گرمی 1۳50 تومان
بازار نیشابور
گرمی 1200 تومان
آمیتیست نیشابوربازار تهران
گرمی 350 تومان
بازار اصفهان
گرمی 300 تومان
بازار مشهد
گرمی 250 تومان
بازار نیشابور
گرمی 100 تومان

 

آشنایی با خواص درمانی سنگ آمیتیست